Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşüm Tesisi

Günümüzde ulaşım ve taşıma aracı olarak en çok kullanılan otomobil, kamyon gibi araçların en çabuk aşınan ve değiştirilmesi gereken kısmı lastikleridir. Ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) dünyada giderek artan bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yararlı bir hale dönüştürmek ile, hem çevreye olumsuz etkilerin bertarafının sağlanması hem de ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanmış olur.

Ülkemizde artan nüfusa bağlı olarak, taşıt sayısı da artmaktadır. 2010 yılı TUİK verilerine göre motorlu taşıt sayısı 15.095.603’tür. Motorlu araçlarla beraber lastik kullanımı da artmaktadır. Motorlu araçlarda kullanılan lastikler belirli bir süre sonra özelliklerini kaybederek ömrünü tamamlamış lastik haline gelmektedir.

Günümüzde atık lastikler önemli bir çevresel sorun teşkil etmektedir. Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) verilerine göre her yıl Türkiye’de yaklaşık 180.000 ton ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) ortaya çıkmaktadır. Lastiğin yapısında büyük çoğunlukla yenilenemeyen kaynaklar bulunmakla beraber, doğal kauçuk, sentetik kauçuk, karbon siyahı, çelik, yağlar ve çeşitli kimyasallar lastiğin bileşenlerini oluşturmaktadır.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşümü Tesisi ile ömrünü tamamlamış lastiklerin ve içerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıkların geri dönüşümü sağlanarak, elde edilecek ürünlerle ülke sanayisine tekrar kazandırılıp, milli ekonomiye katkısı sağlanacaktır. İçerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıklar olarak, hammaddesi plastik olan plastik poşet, pet şişe vb. atıklar tesiste işlenecektir. Tesiste kullanılacak olan proses ve makinaların teknolojisi, hem ömrünü tamamlamış lastiklerin hem de içerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıkların işlenmesi için uygun ve yeterlidir.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

ÖTL Sunumu