Kılavuzum Yenilenebilir Enerji Geri Dönüşüm Sistemleri

Hi-Tech atıkların doğaya zarar vermeden geri kazanılması konusunda farklı teknoloji ve uygulamaları sunmayı amaçlamaktadır. Hammaddenin atık yani çok düşük maliyetli olması çıkan ürünlerin ticari değerler taşıması göz önüne alındığında kendisini çok kısa sürede amorti eden enerji üreten bir sistemdir. Hi-Tech Yenilenebilir Enerji ve Geri Dönüşüm farklı atıklar için farklı çözüm önerileri sunmaktadır. Sizlere sunduğumuz teknolojiler aşağıda sunulmuştur.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşümü
Biodizel Tesisi
Solvent Geri Dönüşüm Tesisi
Madeni Yağ Tesisi
Boya Tesisi
Madeni Yağ Tesisi
Alkit Reçine Tesisi
Bitkisel Atık Yağ Geri Dönüşüm Tesisi
Polyol Üretim Tesisi
Elektronik Atık Geri Dönüşüm Tesisi
Endüstriyel Atık Yağ Geri Dönüşüm Tesisi
DOP,DIDP,DINP,DIOP,DNOP Tesisleri
Tekstil ve Yapı Kimyasalları Tesisleri
Evsel Atıkların Geri Dönüşümü Tesisi
Organik Gübre Katı Sıvı
Paket Tip Arıtma Tesisi
Polyester Reçine Tesisi
P.V. A.C. Tesisleri
Pet Geri Dönüşüm Tesisi