Tübitak AR-GE Destekleri

SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek programları yürütülmektedir. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

TÜBİTAK-TEYDEB Bünyesinde Özel Sektöre Yönelik Araştırma-Geliştirme Destek Programları:

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 – TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 – TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

1511-Aktif Çağrılar

1512- TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

 

AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ

TÜBİTAK, akademik araştırma projeleriyle sanayi ve kamu kuruluşlarına ait Ar-Ge projelerini desteklemekte, toplantı ve yayınları teşvik etmekte, geleceğin bilim insanlarına öğrenim hayatları boyunca burslar vermekte ve bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında uluslararası işbirliği olanakları oluşturmaktadır. Destek Programları:

1001 – Araştırma Projeleri

1002 – Hızlı Destek

1003 – Öncelikli Alanlar

1008 – Patent

1010 – EVRENA

1011 – Uluslararası Projeler

1301 – İŞBAP

3501 – Kariyer Programları

 

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007);  kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamaya ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri desteklemeye yönelik bir programdır. Program kapsamında; kamu kuruluşları, üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleriyle birlikte hazırladıkları proje önerileri sunulmaktadır.

1007 – Kamu Projeleri

BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programının temel amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemektir. Programa kamu kurum/kuruluş ve üniversite çalışanları başvurabilmektedir.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları – 4004

Bilim Merkezi Kurulması – 4003