Kosgeb Kobi Destekleri

KOSGEB DANIŞMANLIĞI

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) imalat, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve 1-250 arası işçi çalıştıran ve orta halli işletmelere (KOBİ) çeşitli şekillerde destek veren resmi bir kurumdur.

Devlet destekleriyle amaçlanan, KOBİ’lerin ülke ekonomisine olan katkılarının artırılması ve ülke kaynaklarından daha fazla yararlanmalarının sağlanmasıdır. Bunun için bu tür küçük ve orta halli işletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi verimliliklerinin artırılması, yeni teknolojileri kazandırılmaya çalışılması gerekmektedir.

HI-TECH Danışmanlık olarak sunduğumuz KOSGEB danışmanlığı ile firmanızın KOSGEB desteklerinden faydalanmanız için yardımcı olabilecek tüm çalışmaları yapıyoruz.

Firmanız için özel olarak hazırlanan projelerle başvuru ve takip aşamalarından geçerek sizin sisteme üye olmanızı sağlıyoruz. Sonrasında mali destek almaya başlıyorsunuz.

Firmanızın bu desteklerden yararlanması için uzun yıllara dayanan geçmişe ve tecrübeye ihtiyacı yok. Eğer parlak ticari bir fikriniz var, ancak yeterli maddi kaynağa sahip değilseniz kuruluş aşamasından itibaren KOSGEB desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Destek Tipleri; Yeni Girişimcilik, Tematik Proje, AR-GE İnovasyon, Kredi Faiz Desteği gibi 9 ayrı destek çeşidi ile farklı şartlara sahip olan tüm girişimcileri desteklemeyi amaç edinmektedir.

Programlarda Genel Olarak Desteklenecek Giderler

a-      Personel Giderleri

b-      Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri

c-      Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d-      Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

e-      Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, Özel Sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

f-       Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.

g-      Malzeme ve sarf giderleri