Marka & Patent

Faydalı Model Tescil

Faydalı Model Belgesi küçük ve orta ölçekli sanayicilerin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen hızlı ve etkin bir koruma yöntemidir. İncelemeli ve incelemesiz patentin sağladığı tüm hukuki hakları sağlamakta olup belge koruma süresi – yıllık ücretleri ödemek koşulu ile- 10 yıldır.

Devamını Oku

 

 

Hukuki Haklar

Türkiye’de marka koruması, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak sağlanmaktadır.

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

Devamını Oku

 

 

Marka Tescil

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Devamını Oku

 

 

Patent Tescil

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent Enstitüsü tarafından patent verilerek korunur. Belge koruma süresi – yıllık ücretleri ödemek koşulu ile- 20 yıldır.

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Devamını Oku

 

 

Tasarım Tescil

Tasarım bir ürünün tümü bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku malzeme, esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur, ya da özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tescilli bir tasarımın hak ve yetkileri sadece tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaç ile kullanamaz veya bu amaçlarda elde bulunduramaz.

Devamını Oku

 

 

Uluslararası Tescil

Türkiye’de tescil edilmiş patentler sadece Türkiye’de geçerlidir. Patent sahibi, buluşunu Türkiye’nin dışında hangi ülkelerde koruma altına almak istiyorsa o ülkelerde patent başvurusu yapmak zorundadır.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde başvuru sahibi tek bir başvuru ile PCT’ ye üye 139 ülkenin tamamında veya bir kısmında patent başvurusu yapabilir.

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) kapsamında sözleşmeye üye 34 ülkede tek tescil prosedürü ile zaman ve düşük maliyetli koruma sağlayan patent tescili yaptırmak mümkündür.

Devamını Oku