Çevre Denetim Hizmetleri

Çevre politikalarından, amaçlarından ve hedeflerinden sapmalara yol açabilecek durumları kontrol etmek amacıyla işletme ve şantiyelerde çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir. Çevre denetimleri;

1. İşletme Ön Durum Tespiti ve Periyodik Çevre Denetimleri;

A. Saha Denetimi

İşletme sahasında gösterilen tüm faaliyetler incelenerek, çözüm yöntemleri belirlenmekte ve üst yönetime rapor şeklinde sunulmaktadır.

B. Dokümantasyon Denetimi

Çevre Mevzuatı açısından yerine getirilmesi gereken belgelerin kontrolü sağlanmakta, uygunluğu değerlendirilmektedir.

2. Yasal Uygunluk Değerlendirmeleri;

İşletmede ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereği Uygunluğun Değerlendirilmesi yapılmakta, rapor olarak işletmeye sunulmaktadır.

3. İç tetkikler;

İşletmede ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereği İç Tetkik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İç Tetkik çalışmaları sırasında;

  • İşyerinde hazırlanmış olan İç Tetkik Soruları kapsamında inceleme yapılmakta,
  • İç Tetkiklerde belirlenen potansiyel uygunsuzluklara göre önleyici faaliyetler belirlenmekte,
  • İç Tetkiklerin sonucunda da tetkik raporu hazırlanmaktadır.