Atık Yönetim Danışmanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esaslar belirlenmiştir.

Atık yönetim planları hazırlanırken yürürlükteki mevzuat iyi bilinmeli, bu mevzuatta tanımlanan görev ve sorumluluklar yerine getirilmelidir.

Bu nedenle HI-TECH ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak atıklarınızı etkin olarak yönetebilme kabiliyetinin oluşturulması ve faaliyetlerin tüm işletme bilincine yansımasının sağlanması için atık yönetimi danışmanlığını tesisinize öneriyoruz.

Faaliyet kapsamımız;

Atık yönetimi eylem planı hazırlanması,

Atık beyan formlarının hazırlanması ve başvurusu,

Atıkların kodlanması,

Atıkların bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi ve firmaların belirlenmesi,

Atık envanterinin oluşturulması,

Tehlikeli atıkların yönetimi olarak belirlenmiştir.

 

İlgili Yönetmelik