Çevre ve Danışmanlık

Çevre Danışmanlık Firmamız; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen* ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

*Yeterlilik Belgemiz

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

 

Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

 

Çevre Lisansları

 • Geri Kazanım Lisansı
 • Tehlikeli Atık
 • Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Ambalaj Atığı
 • Bertaraf Lisansı
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma
 • Düzenli Depolama
 • Ara Depolama Lisansı
 •  Tehlikeli Atık
 • İşletme Lisansı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • Tanker Temizleme
 • Hurda Metal
 • Atık Kabul Tesisi
 • Arındırma Lisansı
 • PCB Arındırma

 

İlgili Mevzuat