Çevre İzni Nedir?

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe göre Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren online bir uygulamadır. Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanmıştır.

Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler (ÇKAGİLHY-Ek-1) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler (ÇKAGİLHY-Ek-2) için ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleridir.